Sürdürülebilirlik, günümüz dünyasında işletmeler açısından önemli bir kavram haline gelmiştir.

Merve Optik; sürdürülebilirliği ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarıyla kurumsal stratejisinin bir parçası olarak ele almaktadır.

Ekosistemin bir parçası olduğunun bilinci ile kaynakların verimli kullanımı için gerekli önlemleri almıştır.

Merve Optik, çevreyi ve toplumu koruma yaklaşımını tüm karar alma süreçlerine entegre etmiştir.